მაჰათმა განდი

დაუკვირდით საკუთარ აზრებს, დაე, თქვენი აზრები იყოს პოზიტიური,

რადგან თქვენი აზრები აყალიბებენ თქვენს სიტყვებს…

დაუკვირდით საკუთარ სიტყვებს,

დაე, თქვენი სიტყვები იყოს პოზიტიური,

რადგან თქვენი სიტყვები აყალიბებენ თქვენს მოქმედებებს…

დაუკვირდით საკუთარ მოქმედებებს,

დაე, თქვენი მოქმედებები იყოს პოზიტიური,

რადგან თქვენი მოქმედებები აყალიბებენ თქვენს ჩვევებს…

დაუკვირდით საკუთარ ჩვევებს,

დაე, თქვენი ჩვევები იყოს პოზიტიური,

რადგან თქვენი ჩვევები აყალიბებენ თქვენს ფასეულობებს…

დაუკვირდით საკუთარ ფასეულობებს,

დაე, თქვენი ფასეულობები იყოს პოზიტიური,

რადგან თქვენი ფასეულობები აყალიბებენ თქვენს ბედს…

Advertisements