1. მოინიშნეთ ორგანიზაცია.
     2.შეისწავლეთ ეს ორგანიზაცია.
     3.დაწერეთ დამრტყმელი რეზიუმე, რათა თქვენ დაგიბარონ გასაუბრებაზე.
     4. შერჩევითი ინტერვიუსადმი იქონიეთ ისეთი დამოკიდებულება როგორც კომოვიაჟერის ვიზიტისას.
     5. წინასწარ დაგეგმეთ საუბარი.

6.შეაფასეთ კომპანიისთვის თქვენი პოტენციალი დოლარებში.


7. წაიღეთ თან რაიმე სასარგებლო კომპანიისთვის.

8. ინტერვიუს დროს გააკეთეთ კლიენტის მოთხოვნის ანალიზი.

9.დაწერეთ ყველა სამიზნე ორგანიზაციის რეზიუმე ცალ-ცალკე.

10.გამოიყენეთ რეზიუმე როგორც დამატებითი ლიტერატურა წამოდგენილი დამკვეთისათვის საუბრის შემდეგ.

11. გააგზავნეთ სამადლობელი წერილი ინტერვიუდან 24 საათის განმავლობაში

12. ასევე წინასწარ მოემზადეთ მომდევნო ან განმეორებითი ინეტერვიუსთვის.

გისურვევთ წარმატებებს

Advertisements