რაც შეიძლება ჩქარა უნდა თქვა ის ფერები რომლებითაც დაწერილია სიტყვები და არა ის ფერები რომლებიც წერია . (Quick! say aloud what color you see in every word, NOT the word you read.)

ანუ თუ წერია ასე —>brown უნდა თქვა green და არა brown

Advertisements