ტესტი დაგეხმარებათ არა მარტო საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში, არამედ იმ ადამიანებისაც, რომლებიც თქვენს გარშემო არიან 

 


 

 

 

1. აირჩიეთნებისმიერიციფრი 1-დან 9-მდეგარშემო მუდმივად ტრიალებენ, ამისვის მათაც უნდა ჩაუტაროთ ტესტი.

2. ჩამოთვალეთ 5 ფერი. დაიწყეთსაყვარელიფერით

3. ჩამოთვალეთ 5 ფილმი

4. ჩამოთვალეთ 5 მომღერალი/ ჯგუფი/ მუსიკოსი

5. დახაზეთრამდენიმეუბრალოგეომეტრიულიფიგურა (5 მაინც)

6. დახაზეთრთულიგეომეტრიულიფიგურა, რომელშიცჩახაზულიიქნებარამდენიმეუბრალოგეომეტრიულიფიგურა

ახლაკიგავშიფროთ:

რიცხვები:

1 – ყველგანპირველობასცდილობს

3,7 – მისტიციზმისკენაქვსმიდრეკილება

5 – “ხუთოსანია” – ყოველთვისქებასითხოვს

9 – პესიმისტია

ფერები:

წითელისექსი, ვნება

ყავისფერიგადამწვარივნებები

ვარდისფერისექსი, შიშველისხეულისფერი

შავიმელანქოლია, ფანტაზიისშეუზღუდავიუნარი

ნაცრისფერიმოწყენილობისფერი

თეთრიჩიხი, გამოუვალიმდგომარეობისფერი

მწვანესიხარულისფერი, ენთუზიაზმი, სასარგებლოფერი

ყვითელიმონატრებისფერი

ლურჯიმეოცნებე

ცისფერი – “ლაითიმონატრებისფერი

იასამნისფერისექსზემეოცნებე

კინოფილმები:

ამფილმებისგმირები, არიანმისიიდეალები, მასუნდამიბაძოს. თქვენმიხვდებითთუვინუნდარომიყოსთავისწარმოსახვაში. ელაპარაკეთამფილმებზე. დამიჯერეთ, ძალიანბევრინფორმაციასშეაგროვებთ.

მუსიკოსები:

დააკვირდითრიტმს, ესტემპერამენტისმაჩვენებელია. საყვარელიმუსიკითმიხვდებითთუროგორგარემოშიგაიზარდადაროგორიგემოვნებააქვს.

გეომეტრიულიფიგურები:

უბრალოფიგურებისამკუთხედი, ოთხკუთხედი, კვადრატი, წრე. თუარდახაზაუბრალოფიგურადადახატამაგ. სპირალი, .. მასკომპლექსებიაწუხებს.

სამკუთხედიასოცირდებაპატივმოყვარეობასთან

კვადრატითავისუფლება

წრერაღაცსასიამოვნო, მრგვალი. ასოცირდებაფიზიკურსიამოვნებასთან.

დააკვირდითთუროგორითანმიმდევრობითარისდახაზულიესფიგურები. მაგ: თუპირველიანმეოთხესამკუთხედია, .  თავისთავიუყვარსდათუბევრიწრეებია, .. სექსუალურიმანიაკია .

რთულიგეომეტრიულიფიგურადაგეხმარებათუფროკარგადგამოიკვლიოთადამიანისფსიქიკა. დააკვირდითრომელიფიგურებიდომინირებს.

Advertisements