მთავარი

გლობალური ეკონომიკა და აშშ

%(count)s კომენტარი

badri tsikubadze

badri tsikubadze

გლობალიზაცია არის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ფენომენი, რომელმაც შეცვალა სამყარო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ. გლობალიზაციის პროცესი უზრუნველყოფს საერთაშორისო ვაჭრობის და ინვესტიციების სტიმულირებას, კულტურულ გაცვლას, ტურიზმისა და მიგრაციის ზრდის ტენდენციებს, კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების გაუმჯობესებასა და გავრცელებას. გლობალიზაციის პროცესი ამცირებს ადგილობრივ მთავრობათა მხრიდან საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობას. ადგილობრივ მთავრობებს უჭირთ პროტექციონისტული ღონისძიებების გატარება სამამულო წარმოების დასაცავად.

იხილეთ სრულად

Advertisements

ჩინეთი და ინდოეთი: ეკონომიკური ზრდის რომელი მოდელია უკეთესი?

დატოვე კომენტარი

images-cms-image-000000233ორმა უდიდესმა განვითარებადმა ქვეყანამ ეკონომიკური განვითარების ორი განსხვავებული გზა აირჩია.

რომელია უკეთესი?

პირველი იყო ჩინეთი.

1980-იან წლებში, ჩინეთში ეკონომიკური რეფორმების დასაწყისში, მსოფლიო ჯერ ეჭვის თვალით, შემდეგ კი აღფრთოვანებული აკვირდებოდა ჩინეთის ეკონომიკის აჩქარებულ წინსვლას. ჩინეთმა პოზიციონირება დაიწყო, როგორც გლობალურმა ეკონომიკურმა ქვეყანამ. მშპ-ს ზრდის ტემპმა, რომელიც ძირითადად წარმოებას ემყარება, 8-9%-ს მიაღწია (2003 წელს 9%, 2002 წელს – 8.5%). ჩინეთმა საკუთარი დანაზოგების ხარჯზე სწრაფად განავითარა ინფრასტრუქტურა, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხარჯზე კი ახალი საწარმოები შექმნა და აუცილებელი ცოდნა შეიძინა. 2003 წელს ქვეყანამ 53 მილიარდი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია მიიღო, ეს კი პირდაპირი ინვესტიციების საერთო მოცულობის 8.2%-ს შეადგენდა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო იმ დროის მსოფლიოში.
იხილეთ სრულად

ჩინეთის ეკონომიკა მსოფლიოში მეორე ადგილზეა

დატოვე კომენტარი

ჩინეთმა იაპონია დაჯაბნა და ახლა ის ძლიერი ეკონომიკის მიხედვით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. ახლახანს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით,  ჩინეთის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2010 წლის მეორე კვარტალში  1. 337 ტრილიონი დოლარი შეადგინა, იაპონიის 1.228 ტრილიონთან შედარებით.

სრულად

ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი

%(count)s კომენტარი

 

ეკონომიკური ბუმი განვითარებადი ეკონომიკების ქვეყნებში, მათი მოსახლეობის სწრაფ ზრდასთან ერთად მსოფლიოს სურათს ცვლის.

იხილეთ სრულად

%d bloggers like this: